+381 60 019 3812 kontakmailt@pvcmarcijus.rs

PVC - ALU Stolarija Marcijuš

Proizvodnja i ugradnja PVC i ALU Stolarije Novi Sad

RAL MONTAŽA

Osnovna svrha RAL ugradnje je ušteda energije i sprečavanje pojave vlage i njenih posledica.

Pojava kondezacije i vlage

Korišćenjem tehnološki naprednih profila najvećim delom su rešeni gubici energije kroz prozore i vrata, međutim, ako je neadekvatno izveden spoj stolarije i zida može doći do pojave vlage.

Ono što ne vidimo je kondezacija unutar samog izolacionog nivoa, najčešće pur-pene, koja se koristi kao toplotna i zvučna izolacija prilikom ugradnje stolarije.
Naime, pur-pena svoju efikasnost može zadržati samo ako joj obezbedimo suve uslove, tj. sprečimo preveliki dotok vlage iz vazduha koja prirodno cirkuliše sa toplijeg prema hladnijem, u ovom slučaju iz prostorija, kroz spojeve prema spoljnom delu građevinskog elementa.

RAL Montaža

Pravilna ugradnja prozora i vrata

Prozore je potrebno ugraditi na spoljnu liniju zida kako bi toplotna izolacija fasade bila spojena sa okvirom prozora čime se gube toplotni mostovi na špaletama.
Otvor za prozor mora biti uređen masom za izravnanje kako bi zaptivka za vodonepropusnost mogla ekspandirati i osigurati vodonepropusnost. Traka za zaustavljanje vazduha lepi se na okvir prozora i zid. Na prozor se još lepi profil za završetak fasade. Okvir prozora postavlja se pre završnog sloja fasade i ne treba imati vodonepropusna svojstva.

Povraćaj cene ovog načina ugradnje siguran je u samo par godina grejanja. Ugovorite kvalitetnu RAL ugradnju, osigurajte dugogodišnju garanciju na vlagu i vodonepropusnost.
STOLARIJA MARCIJUŠ nudi RAL montažu sa SOUDAL i WÜRTH trakama i pur-penama.

PRIMER RAL MONTAŽE

Stolarija Marcijuš izvodi RAL ugradnju u saradnji sa partnerima AL-ANĐELKOVIĆ i WÜRTH.